Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
W poszukiwaniu nici Ariadny?

dr inż. Mariusz Tryznowski

Podobnie jak mityczny Tezeusz korzystając z nici Ariadny wydostał się z labiryntu tak i słuchacz podczas wykładu stopniowo zostaje wprowadzony w zagadnienia dotyczące chemii i fizyki.

Cały wykład opiera się na szeregu eksperymentów. Już pierwszy dotyczący trzech soli w cylindrze uświadamia słuchaczom, że w chemii możemy mieć do czynienia zarówno z chaosem jaki następującą po nim równowagą.

Pierwsza cześć wykładu dotyczy fundamentalnych pojęć z zakresu chemii. W drugiej części na przykładzie trzech mieszanin: wodoru, dwutlenku węgla oraz mieszaniny wodoru z azotem wykazano wpływ gęstości gazu na zachowanie się balonu oraz wprowadzane są pojęcia takie, jak reakcja syntezy, analizy oraz szereg innych.

 

fragment wykładu

 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki