Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Holografia? Jakie to proste

dr hab. inż. Maciej Sypek we współpracy z dr inż. Jarosławem Suszkiem

 

Temat holografii obejmuje zagadnienia z wielu dziedzin takich jak: fizyka (źródła światła, zjawiska interferencji i dyfrakcji); chemia (materiały do zapisu hologramów, obróbka chemiczna, polimery, galwaniczne wykonywanie matryc); poligrafia (prasowanie nie gorąco, żywice utwardzalne promieniowaniem UV) i wiele innych.

Zastosowania holografii zarówno syntetycznej jak i generowanej komputerowo są związane z ogólnie pojętymi: systemami zabezpieczeń (hologramy zabezpieczające); sztuką (wystawy, muzea); inżynierią materiałową (kształtowanie wiązki lasera dużej mocy do obróbki materiałów); elektroniką (systemy kształtowania wiązki laserowej do odczytu i zapisu nośników CD i DVD); biologią (elementy wspomagające obrazowanie ze zwiększoną głębią ostrości w mikroskopii); systemami militarnymi (celowniki holograficzne, wyświetlacze przezierne); motoryzacją (systemy kształtowania wiązki laserowej w czujnikach światłowodowych); medycyną (implanty zastępujące soczewkę w oku ludzkim). Każdy rok przynosi nowe pomysły i zastosowania holografii.

fragment wykładu

 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki