Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Paradoksy rachunku prawdopodobieństwa

dr Krzysztof Bryś

 

Gdy intuicja zawodzi…

Celem wykładu jest pokazanie, że w przypadku modelowania zjawisk losowych, do oceny szans zajścia określonego zdarzenia losowego nie wystarcza intelekt i intuicja. Z pomocą przychodzi jednak nauka, a konkretnie stosunkowo młoda gałąź matematyki zwana rachunkiem prawdopodobieństwa, zajmująca się budowaniem modeli matematycznych zjawisk losowych.

Wykład wprowadza słuchacza w elementarne pojęcia rachunku prawdopodobieństwa, wybrane definicje i wzory, a także wyjaśnia parodoks Monty Halla i wzór Bayesa. Analiza wykorzystująca wzór Bayesa znajduje obecnie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i gospodarki. Stosuje się ją np. w modelach służących do określania stawek ubezpieczeniowych, w medycynie do prawidłowej interpretacji wyników badań analitycznych, w sądownictwie i kryminalistyce do określania prawdopodobieństwa tego, że zgromadzone dowody świadczą o winie oskarżonego lub podejrzanego.

 

fragment wykładu

 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki