Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Beneficjenci

Głównymi beneficjentami projektu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Zgodnie z założeniami brali oni udział w specjalnych zajęciach pozalekcyjnych obejmujących zakresem treściowym trzy przedmioty przyrodnicze: matematykę, fizykę i chemię. Uczniowie mieli także możliwość zwiedzania Politechniki Warszawskiej i wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych z wymienionych przedmiotów w pracowniach na terenie tej uczelni.

Kolejnymi beneficjentami projektu są nauczyciele. Wyłoniona w drodze rekrutacji grupa pedagogów została objęta szkoleniem z zakresu metodyki realizacji innowacyjnego programu dydaktycznego (nauczanie holistyczne), łączącego treści programowe z matematyki, fizyki i chemii. Stanowiło to bazę do przeprowadzenia przez nich specjalnych zajęć pozalekcyjnych z uczniami.

Projekt obejmuje uczniów i nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego.

 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki