Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia portalu internetowego wspierającego Innowacyjny Program Nauczania, na którym zamieszczono materiały edukacyjne zgodne z podstawą programową. Jego celem jest odnajdywanie i stwarzanie powiązań między lekcjami z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych w oparciu o nagrane wykłady oraz materiały multimedialne, służące nauczycielom do identyfikacji zagadnień omawianych podczas holistycznej lekcji. Portal internetowy jest narzędziem otwartym, który będzie wypełniany treściami przez nauczycieli korzystających z jego zasobów poprzez umieszczanie linków do ciekawych materiałów, które wykorzystywali na prowadzonych przez siebie lekcjach.

 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki